Menu

Het is al wat langer geleden geschreven maar nog steeds van toepassing.

Deze verklaring is uitsluitend bedoeld om te trachten een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de danssport in de breedste zin van het woord en is geenszins bedoeld om kritiek te uiten op organisaties of personen. Dit statement is gefundeerd, niet alleen op mijn deelname aan buitenlandse innovatieprojecten met het accent op organisatie en beleid maar ook op ons beider internationale ervaring als vertegenwoordigers van de Nederlands danssport. De commerciële dansscholen, welke een verantwoordelijke taak hebben in de basisontwikkeling van de toekomstige danssporter laten we buiten dit statement.

1. Een wedstrijddanser heeft trainingsruimte nodig welke evenredig groot als de wedstrijdvloer.

2. Van de informatie welke je tijdens een privé-les hebt gekregen, is de volgende dag 80% vergeten of weet je het niet meer juist te     interpreteren.

3. Vele dure lesuren dragen in verhouding niet bij tot een beter dansen.

4. Begeleid trainen draagt bij aan een snellere ontwikkeling van je dansprestaties.

5. Collectieve lessen dragen niet alleen bij tot een betere ontwikkeling van je eigen prestaties maar geven je een beter of ander inzicht in je     mogelijkheden.

6. Lid zijn van b.v. een regionale danssportvereniging heeft voordelen als het lidmaatschap van elke andere vereniging en geeft u     mogelijkheden welke individueel niet haalbaar zijn.

7. Een vereniging kan mogelijk onderdak vinden in een bestaand of nog te bouwen multifunctioneel sportcentrum en kan mogelijk aanspraak     maken op subsidie.

8. De vereniging is aangesloten bij alle relevante organisaties.

9. De vereniging vertegenwoordigt uw belangen.

10. Het gemiddelde dansniveau in Nederland is in vergelijking met de rest van de wereld laag.

11. Niet uniek, maar wel voor Nederlandse begrippen. U als danser kent niet alle specialiteiten en kennis van een bepaalde trainer. Het niveau       en de bekwaamheden van een trainer dienen toetsbaar te zijn. Vergelijk het met de aankoop van een product of artikel. U koopt kennis met       als doel uw eigen niveau te verbeteren.

Dansers,

De Nederlandse danswereld dient zo spoedig mogelijk te breken met situaties welke 50 jaar geleden heel normaal waren. Een positieve stap zetten met ruimte voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen en stop de heersende achterkamertjes politiek met ideeën dat paren eigendom zijn van een trainer of dansschool.

Wij willen graag een bijdrage leveren aan een bredere en beter georganiseerde danswereld en die mening moet u willen delen om samen een positieve omslag te kunnen maken.

We gaan er geen forum voor maken, die zijn er inmiddels voldoende, maar uw reacties bepalen de voortgang en uitwerking van dit statement.

U kunt ons mailen. Bram en Ans Stelling