Menu

 

De Volgorde van de onderstaande artikelen uit het NH Dagblad zijn niet geplaatst in de juiste jaar volgorde, dit heeft te maken met de leesbaarheid van de artikelen. Het eerste artikel heeft nog betrekking op het jaar 2014.

 

 

Het onderstaande artikel heeft betrekking op de nieuw ontwikkelde dames-dansschoen. Veel tijd is besteed aan een bijna perfekte schoen. De details zijn genoemd in het artikel maar nu is de schoen met naam Ans een feit.